Узана – Развлекателен Зооатрактивен Комплекс

В Узана наистина ще откриете усещането и очарованието на Стара планина. И така в сърцето на Стара планина над Габрово се намира развлекателния-зооатрактивен комплекс Узана, където е и географския център на България. Природен парк „Българка” заема северните склонове на централната част от Старопланинския масив над градовете Габрово и Трявна. Многообразния релеф и почвено- климатичните условия, обуславя голямото разнообразие от растителни и животински видове. Горският фонд на територията на парка е над 80 % от които 65 % са букови гори.