Има ли нужда Вашият бизнес от реклама?

В контекста на нарастващата конкуренция в почти всички бизнес сектори, начинът по който се рекламират редица услуги и продукти е често разликата между успеха и провала. Някои типове бизнеси нямат нужда от реклама, поради следните обективни фактори:

  • Установено с годините реноме;

  • Липса на достатъчно силна конкуренция;

За бизнеси, които притежават една или и двете характеристики е напълно обяснимо, ако маркетинга за тях не е от особен приоритет. Но за всички останали бизнеси, успешно реализирана маркетинг стратегия генерира нови потоци от потребители. Съществуват два основни типа реклама, разделена на базата на това към кого е насочена:

  • Бизнес към Бизнес(B2B) -за редица специфични услуги( например охрана, сградни инсталации, маркетингово проучване на пазара, машинопроизводство,  и др.) основната клиентела на компаниите, предлагащи този тип услуги са други бизнеси.

  • Бизнес към Потребител(B2C– Business to Customer). Реклама на продукти и услуги за широко потребление.

Планиране на рекламната политика

Стратегията за маркетинг се изготвя спрямо това дали рекламата цели подобряване на B2B или на B2C отношенията. Но независимо дали бизнес сферата е B2B или B2C, маркетинга е основния отговор на въпроса как една фирма реализира нови клиенти. При реализацията на изготвената маркетинг концепция могат да се използват както външни реклами(билбордове, плакати, витрини), така и по-нови концепции като онлайн рекламата.

Рекламирането чрез раздаване на брошури също дава необходимия ефект и най-вече в случая, когато рекламните флайъри се раздават на публично място, вместо да се доставят до пощенските кутии(което често може да се приеме като офлайн форма на спам).

Една от най-разумните стратегии за рекламиране на една компания в дългосрочен план е нейното брандиране, т.е. създаване на широка разпознаваемост на логото и името на компанията. Обикновено това се реализира или чрез PR дейности(спонсорство на детски футболен отбор, значително намаление на цените за определена група от хора, дарителство за изграждане на детска площадка), или чрез маркетинг в социалните мрежи(Google+, FaceBook).

Измерване на ефективността на рекламните методи

За да бъде успешна една рекламна кампания, е необходимо да бъдат измерени кои от маркетинг каналите допринасят най-много за увеличението на продажбите. За целта се използва коефициента ROI(ReturnOfInvestment- възвращаемост на инвестицията), чрез който се оценава колко пари са инвестирани в определен рекламен канал и колко преки продажби той е донесъл. По този начин всеки един бизнес може да оптимизира разходите си за реклама, което съответно ще доведе до допълнително повишение на печалбата.

Проблемът с ROI е, че някои канали е лесно да бъдат измерени(например брошура на онлайн магазин с QR код отпечатана и раздадена в X екземпляра се анализира чрез GoogleAnalitycs колко потребителя е довела до фирмения сайт и какви покупки тези потребители са направили), за разлика от други(например PR кампаниите, които влияят индиректно на продажбите). Следователно един от най-важните моменти в една маркетинг кампания е момента на нейното планиране. Хаотичното и непоследователно рекламиране е възможно повече да навреди, отколкото да помогне(например една фирма инвестира милиони в реклама по телевизията, но няма Facebook страница, независимо, че нейната целева група са млади и образовани хора).

Заключение

За един бизнес в 21 век е почти невъзможно да твърди, че няма нужда от реклама. Дори световноизвестни компании като CocaCola и Nike, които вече доминират на пазара, инвестират огромни средства в това да поддържат своя имидж и да привличат нови клиенти. Маркетинга се развива заедно с технологиите и фирми, които останат слепи за случващото се в Интернет и бума на мобилните комуникационни устройства, най-вероятно ще плащат висока цена за това пренебрежение. Изискванията на клиентите също се развиват, като мнозина потребители вече търсят асистенция не през телефона или електронната поща, а директно през социалните мрежи. Един от основните принципи в бизнеса е грижата за клиента. Потребителите и техните капризи са основният движещ източник в развитието на съвременната реклама. Това, което се наблюдава в момента е, че онлайн рекламата ще продължи да увеличава влиянието си, но това в никакъв случай няма да е за сметка на офлайн маркетинга, чиито ефекти са доказани през годините.
Деян Тотев