Веко Ойл ЕООД

Веко Ойл ЕООД
Предмети на дейност на Веко Ойл ЕООД са търговия с гориво-смазочни материали, автоаксесоари и автокозметика, продажба на нови автомобили и автосервизна дейност.